FAKÜLTƏLƏR

BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİNDƏ 7 FAKÜLTƏ FƏALİYƏT GÖSTƏRİR

• PEDAQOJİ FAKÜLTƏ
• FİLOLOGİYA VƏ XARİCİ DİL MÜƏLLİMLİYİ FAKÜLTƏSİ
• TƏRCÜMƏ FAKÜLTƏSİ
• BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR VƏ REGİONŞÜNASLIQ FAKÜLTƏSİ
• AZƏRBAYCAN FİLOLOGİYASI VƏ JURNALİSTİKA FAKÜLTƏSİ
• MAGİSTRATURA ŞÖBƏSİ
• Əcnəbİ tələbələrlə İş üzrə dekanlıq

PEDAQOJİ FAKÜLTƏ

ətraflı
DEKAN : FLORA NACIYEVA655 TƏLƏBƏ

FİLOLOGİYA VƏ XARİCİ DİL MÜƏLLİMLİYİ FAKÜLTƏSİ

ətraflı
DEKAN : İLYAS HƏMİDOV772 TƏLƏBƏ

TƏRCÜMƏ FAKÜLTƏSİ

ətraflı
DEKAN : FİDAN QURBANOVA445 TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR VƏ REGİONŞÜNASLIQ FAKÜLTƏSİ

ətraflı
DEKAN : ŞİRİNBƏY ƏLİYEV553 TƏLƏBƏ

AZƏRBAYCAN FİLOLOGİYASI VƏ JURNALİSTİKA FAKÜLTƏSİ

ətraflı
DEKAN : NURİDƏ NOVRUZOVA436 TƏLƏBƏ

MAGİSTRATURA ŞÖBƏSİ

ətraflı
DEKAN : SEVİNC ABIŞOVA213 TƏLƏBƏ

Əcnəbİ tələbələrlə İş üzrə dekanlıq

ətraflı
DEKAN : Məmmədova Ülviyyə184 TƏLƏBƏ