FAKÜLTƏLƏR

BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİNDƏ 8 FAKÜLTƏ FƏALİYƏT GÖSTƏRİR

• PEDAQOJİ FAKÜLTƏ
• FİLOLOGİYA VƏ XARİCİ DİL MÜƏLLİMLİYİ FAKÜLTƏSİ
• TƏRCÜMƏ FAKÜLTƏSİ
• BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR VƏ REGİONŞÜNASLIQ FAKÜLTƏSİ
• AZƏRBAYCAN FİLOLOGİYASI VƏ JURNALİSTİKA FAKÜLTƏSİ
• MAGİSTRATURA ŞÖBƏSİ
• Əcnəbİ tələbələrlə İş üzrə dekanlıq
• MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏLİM-TƏRBİYƏ VƏ İBTİDAİ TƏHSİL FAKÜLTƏSİ

PEDAQOJİ FAKÜLTƏ

ətraflı
DEKAN : DİLARƏ HACIYEVA1049 TƏLƏBƏ

FİLOLOGİYA VƏ XARİCİ DİL MÜƏLLİMLİYİ FAKÜLTƏSİ

ətraflı
DEKAN : Gültəkin Əliyeva768 TƏLƏBƏ

TƏRCÜMƏ FAKÜLTƏSİ

ətraflı
DEKAN : FİDAN QURBANOVA480 TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR VƏ REGİONŞÜNASLIQ FAKÜLTƏSİ

ətraflı
DEKAN : ŞİRİNBƏY ƏLİYEV459 TƏLƏBƏ

AZƏRBAYCAN FİLOLOGİYASI VƏ JURNALİSTİKA FAKÜLTƏSİ

ətraflı
DEKAN : ELDAR PİRİYEV501 TƏLƏBƏ

MAGİSTRATURA ŞÖBƏSİ

ətraflı
DEKAN : SEVİNC ABIŞOVA191 TƏLƏBƏ

Əcnəbİ tələbələrlə İş üzrə dekanlıq

ətraflı
DEKAN : Məmmədova Ülviyyə184 TƏLƏBƏ

MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏLİM-TƏRBİYƏ VƏ İBTİDAİ TƏHSİL FAKÜLTƏSİ

ətraflı
DEKAN : LEYLA İMAMƏLİYEVA403 TƏLƏBƏ