FAKÜLTƏLƏR

BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİNDƏ 7 FAKÜLTƏ FƏALİYƏT GÖSTƏRİR

• TƏHSİL FAKÜLTƏSİ
• HUMANİTAR VƏ SOSİAL ELMLƏR FAKÜLTƏSİ
• FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
• MAGİSTRATURA ŞÖBƏSİ
• Əcnəbİ tələbələrlə İş üzrə dekanlıq
• XARİCİ DİL MÜƏLLİMLİYİ FAKÜLTƏSİ
• TƏRCÜMƏ FAKÜLTƏSİ

TƏHSİL FAKÜLTƏSİ

ətraflı
DEKAN : Sevinc Axundova797 TƏLƏBƏ

HUMANİTAR VƏ SOSİAL ELMLƏR FAKÜLTƏSİ

ətraflı
DEKAN : Sevda Axundova852 TƏLƏBƏ

FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİ

ətraflı
DEKAN : Sevinc Abışova501 TƏLƏBƏ

MAGİSTRATURA ŞÖBƏSİ

ətraflı
DEKAN : 191 TƏLƏBƏ

Əcnəbİ tələbələrlə İş üzrə dekanlıq

ətraflı
DEKAN : 184 TƏLƏBƏ

XARİCİ DİL MÜƏLLİMLİYİ FAKÜLTƏSİ

ətraflı
DEKAN : Güney Məhərrəmova-Ağayeva1077 TƏLƏBƏ

TƏRCÜMƏ FAKÜLTƏSİ

ətraflı
DEKAN : Kamran Hacıyev480 TƏLƏBƏ