FAKÜLTƏLƏR

BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİNDƏ 8 FAKÜLTƏ FƏALİYƏT GÖSTƏRİR

• Təhsil fakültəsi
• Sosial elmlər fakültəsi
• Filologiya fakültəsi
• Magistratura şöbəsi
• Əcnəbi tələbələrlə iş üzrə dekanlıq
• Xarici dili müəllimliyi fakültəsi
• Qərbi Avropa dilləri fakültəsi
• Şərqi Avropa dilləri fakültəsi

Təhsil fakültəsi

ətraflı
DEKAN : Sevinc Axundova797 TƏLƏBƏ

Sosial elmlər fakültəsi

ətraflı
DEKAN : Əzim Əliyev852 TƏLƏBƏ

Filologiya fakültəsi

ətraflı
DEKAN : Sevinc Abışova501 TƏLƏBƏ

Magistratura şöbəsi

ətraflı
DEKAN : 191 TƏLƏBƏ

Əcnəbi tələbələrlə iş üzrə dekanlıq

ətraflı
DEKAN : 184 TƏLƏBƏ

Xarici dili müəllimliyi fakültəsi

ətraflı
DEKAN : Şərqiyyə Həsənova1077 TƏLƏBƏ

Qərbi Avropa dilləri fakültəsi

ətraflı
DEKAN : Nigar Babayeva0 TƏLƏBƏ

Şərqi Avropa dilləri fakültəsi

ətraflı
DEKAN : 0 TƏLƏBƏ