Rəhbərlik

Rektor: Anar Nağıyev
Rektorun müşaviri:   

Rektorun köməkçisi: 
Rektorun köməkçisi: 

I. İnzibati-idarəetmə üzrə struktur bölmələri:

İnsan resursları mərkəzi 

Mətbuat və informasiya mərkəzi

Maliyyə şöbəsi
Elektron informasiya texnologiyaları şöbəsi
Ümumi şöbə

Tədris işləri üzrə prorektor:  ped. ü.f. d, dosent Ənvər Abbasov

Dekanlıqlar
Kafedralar
Tədrisin təşkili və keyfiyyətin təminatı şöbəsi
Tələbə və məzunlarla iş şöbəsi
Magistratura şöbəsi
Monitorinq, qiymətləndirmə və təlim texnologiyaları şöbəsi
Təcrübə və məzunların karyera inkişafı şöbəsi
Əlavə və qiyabi təhsil şöbəsi

Elm və innovasiyalar üzrə prorektor: Nailə Xəndan

Elmi tədqiqatlar və innovasiyalar şöbəsi
Doktorantura və dissertantura şöbəsi
Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyati jurnalı
Kitabxana
Elmi-tədqiqat laboratoriyaları

Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor:f.d, dosent Aytən Bayramova

 
 
İnzibati-təsərrüfat işləri üzrə prorektor:
Təsərrüfat və təchizat işləri şöbəsi
Akt və konfrans zalları sektoru

Təlim-tərbiyə şöbəsi