Rəhbərlik

Rektor: prof. Nurlana Əliyeva
Rektorun müşaviri: Murad Abitov
Rektorun köməkçisi: Nuranə Yusifova

I. İnzibati-idarəetmə üzrə struktur bölmələri:

İnsan resursları mərkəzi 
Maliyyə şöbəsi
Elektron idarəetmə resursları şöbəsi
Ümumi şöbə

Tədris işləri üzrə prorektor: prof. Telman Cəfərov

Dekanlıqlar
Kafedralar
Sabah qrupları
Tədrisin təşkili və keyfiyyətin təminatı şöbəsi
Tələbə və məzunlarla iş şöbəsi
Magistratura şöbəsi
Monitorinq, qiymətləndirmə və təlim texnologiyaları şöbəsi
Təcrübə və məzunların karyera inkişafı şöbəsi
Əlavə və qiyabi təhsil şöbəsi

Elmi işlər üzrə prorektor: prof. Rafiq Novruzov

Elmi tədqiqatlar və innovasiyalar şöbəsi
Doktorantura və dissertantura şöbəsi
Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyati jurnalı
Kitabxana
Elmi-tədqiqat laboratoriyaları

Ümumi işlər üzrə prorektor: Əbdül Xalıqov

Xüsusi şöbə
 
İnzibati-təsərrüfat işləri üzrə prorektor: Nağıyev Əbilfəz
 
Təsərrüfat və təchizat işləri şöbəsi
Elektron kommunikasiya şəbəkələri sektoru
Akt və konfrans zalları sektoru

 Tərbiyə işləri üzrə prorektor: f.f.d. Xanım Sultanova


Təlim-tərbiyə şöbəsi