HUMANİTAR VƏ SOSİAL ELMLƏR FAKÜLTƏSİ

      Sevda Axundova -   Humanitar və sosial elmlər fakültəsinin dekanı ,dosent

 

Sevda Məmməd qızı Axundova 10 avqust 1968-ci ildə anadan olub. 1986-1991-ci illərdə Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin Fəlsəfə fakültəsində təhsil alıb. 1999-cu ildə  fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb, 2008-ci ildə ona Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi adı verilib. 1992-ci ildə Bakı Slavyan Universitetində (BSU) əmək fəaliyyətinə başlayıb, müəllim, baş müəllim, dosent, Azərbaycan tarixi kafedrasının müdir müavini, Avropaşünaslıq kafedrasının müdiri vəzifələrində çalışıb. 2014-2015-ci illərdə YUNESKO-nun təşəbbüsü ilə təşkil olunan “ Mədəniyyətləarası dialoq və tolerantlıq” adlı silsilə seminar və konfranslarda iştirak edib. 2016-cı ildə Abay adına Qazaxıstan Milli Pedaqoji Universitetinin təşəbbüsü ilə Sorbonna Universitetində mühazirəçi kimi çalışıb. 80 elmi məqalənin, 15 tədris proqramının, 8 dərs vəsaitinin müəllifidir. Üç dildə - Azərbaycan, rus, ingilis dillərində mühazirələr oxuyur.

17 fevral 2022-ci il tarixindən Humanitar və sosial elmlər fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışır.

Humanitar ve sosial elmlər fakültəsində 672 tələbə təhsil alır. Fakültənin nəzdində 6 kafedra fəaliyyət göstərir:

1. Beynəlxalq münasibətlər

2. Diplomatiya və xarici siyasət

3. Azərbaycan tarixi və ictimai elmlər

4. Azərbaycan multikulturalizmi və ölkəşünaslıq

5. Jurnalistika kafedrası

6. Xarici dillər