MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏLİM-TƏRBİYƏ VƏ İBTİDAİ TƏHSİL FAKÜLTƏSİ

 

İxtisaslar:

  1. Məktəbəqədər təlim tərbiyə
  2. İbtidai sinif müəllimliyi

Kafedralar:

  1. İbtidai təhsil kafedrası
  2. Riyaziyyat və informatika kafedrası

 

Kafedralar