Xarici dili müəllimliyi fakültəsi

 

Xarici dil müəllimliyi fakültəsində 1077 tələbə təhsil alır. Fakültənin nəzdində 5 kafedra fəaliyyət göstərir:

1. Praktik rus dili və onun tədrisi metodikası

2. Rus ədəbiyyatı tarixi

3. Alman filologiyası

4. İngilis filologiyası

5. Roman filologiyası 

Kafedralar