Şərqi Avropa dilləri fakültəsi

Tərcümə ( Azərbaycan-rus dilləri)
2. Tərcümə (polyak dili)
3. Tərcümə (Ukrayna dili)
4. Tərcümə (çex dili)
5. Tərcümə (bolqar dili).
6. Regionşünaslıq ( Polşa üzrə)
7. Regionşünaslıq(Bolqarıstan üzrə)
8. Regionşünaslıq (Rusiya üzrə)
9. Regionşünaslıq (Çexiya üzrə)
10. Regionşünaslıq (Ukrayna üzrə)
11 . Regionşünaslıq (Belarusiya üzrə)
12. Regionşünaslıq (Balkan ölkələri üzrə)

 

Kafedralar:
1. Slavyan filologiyası.
2. Rus dili və mədəniyyətlərarası kommunikasiya.
3. Tərcümə nəzəriyyəsi ve praktikası

Kafedralar