İXTİSASLARIN XARAKTERİSTİKASI

Beynəlxalq münasibətlər və regionşünaslıq fakültəsi üzrə

Beynəlxalq münasibətlər ixtisası

Regionşünaslıq (Azərbaycan üzrə) ixtisası 

Regionşünaslıq (Rusiya üzrə) ixtisası 

Regionşünaslıq (Türkiyə üzrə) ixtisası 

Regionşünaslıq (Almaniya üzrə) ixtisası 

Regionşünaslıq (Ukrayna üzrə) ixtisası 

Regionşünaslıq (Polşa üzrə) ixtisası 

Regionşünaslıq (Çexiya üzrə) ixtisası 

Regionşünaslıq (Yunanıstan üzrə) ixtisası 

Regionşünaslıq (Bolqarıstan üzrə) ixtisası 

 

Tərcümə fakültəsi üzrə

Tərcümə (Rus dili üzrə) ixtisası 

Tərcümə (İngilis dili üzrə) ixtisası 

Tərcümə (Bolqar dili üzrə) ixtisası 

Tərcümə (Çex dili üzrə) ixtisası 

Tərcümə (Polyak dili üzrə) ixtisası

Tərcümə (Ukrayna dili üzrə) ixtisası 

Tərcümə (Yunan dili üzrə) ixtisası

 Filologiya və xarici dil müəllimliyi üzrə

Filologiya (Rus dili və ədəbiyyatı) ixtisası 

Filologiya (İngilis dili və ədəbiyyatı) ixtisası

Filologiya (Alman dili və ədəbiyyatı) ixtisası

Filologiya (Fransız dili və ədəbiyyatı) ixtisası

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (Rus dili və ədəbiyyatı) ixtisası

Xarici dil müəllimliyi (İngilis dili üzrə) ixtisası

Xarici dil müəllimliyi (Alman dili üzrə) ixtisası

Xarici dil müəllimliyi (Fransız dili üzrə) ixtisası

 Pedaqoji fakültə üzrə

Xarici dil müəllimliyi (Rus dili üzrə) ixtisası

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət ixtisası

İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisası

Azərbaycan filologiyası və jurnalistika fakültəsi üzrə

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) ixtisası

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi) ixtisası