Laboratoriyalar

AZƏRBAYCANŞÜNASLIQ VƏ SLAVİSTİKA BÖLMƏSİ
TƏRCÜMƏ VƏ LEKSİKOQRAFİYA BÖLMƏSİ
Bakı Slavyan Universiteti (BSU) ilə Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində Təhsil Tələbə Krediti Fondu (TTKF) arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb