Laboratoriyalar

AZƏRBAYCANŞÜNASLIQ TƏDRİS-MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİ
«LÜĞƏT MƏRKƏZİ» ELMİ-TƏDQİQAT LABORATORİYASI
«ÖLKƏŞÜNASLIQ VƏ FOLKLOR ARAŞDIRMALARI» ELMİ-TƏDQİQAT LABORATORİYASI
«TƏRCÜMƏ PROBLEMLƏRİ» ELMİ-TƏDQİQAT LABORATORİYASI
«TÜRK-SLAVYAN ƏLAQƏLƏRI» ELMİ-TƏDQİQAT LABORATORİYASI