BOLQARISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ (1990-1997)
DOKTOR J.JELEV

DOKTOR J.JELEV

BOLQARISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ (1990-1997)

 

 

 

Bakı Slavyan Universitetinin Elmi Şurası 25 oktyabr 2002-ci il tarixli iclasında Bolqarıstan Respublikasının prezidenti (1990-1997) doktor Jelyu Jelevə Bolqarıstan və Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlığın möhkəmlənməsi və inkişafında, iki xalq arasında dostluq əlaqələrinin genişlənməsində göstərdiyi xidmətlərinə görə Bakı Slavyan Universitetinin Fəxri doktoru adının verilməsini yekdilliklə qərara almışdır.