BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR

     Beynəlxalq münasibətlər kafedrası 2002-ci ilə yaradılıb. 2006-ci ildən Diplomatiya istiqaməti ayrılmışdır və 2016-cı ildə isə Avropaşünaslıq kafedralarının bazası Beynəlxalq münasibətlər və ölkəşünaslıq yaradılmışdır.
     Kafedra beynəlxalq və regionşünaslıq ixtisasları üzrə bakalavr və magistrların hazırlığı ilə məşğul olur.
   Kafedra bakalavr və magistratura pillələrində tədris olunan fənlər: «Beynəlxalq münasibələr tarixi», «Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi», «Beynəlxalq təşkilatlar», «Geosiyasət», «Konfliktologiya», «Demokratiyaşünaslığın əsasları», «Siyasi antropologiyanın əsasları», «Müasir beynəlxalq münasibətdə qloballaşma prosesləri», «Regional münaqişələr», «İxtisas ölkəsinin tarixi, iqtisadiyyati, coğrafiyası, turizmi və ictimai-siyasi vəziyyəti», «Siyasi-iqtisadi coğrafiya».
   Kafedranın müəllimləri elmi-tədqiqat işləri ilə məşğul olur, universitetlərarası və elmi-praktik konfranslarda iştirak edir, Respublika və beynəlxalq səviyyəli jurnallarda elmi məqalələri dərc olunur.