PEDAQOGİKA VƏ PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

     Pedaqogika və psixologiya kafedrası 1946-cı ildən fəaliyyət göstərir.
     Kafedranın əsas istiqamətləri:
     Peşəkar və orta ümumtəhsil məktəblərin şagirdlərinin tərbiyələrinin nəzəri və praktiki inkişafı;
     Peaqogika və məktəb tarixi;
     Yaradıcılıq pixologiyası.
  Kafedrada bakalavr və magistratura pillələrində tədris olunan fənlər: «Pedaqogika», «Pedaqogika tarixi», «Ümumi psixoloqiya», «Təlim psixologiyası», «Etnopsixologiya», «Yaş və pedaqoji psixologiya», «Anatomiya, fiziologiya və məktəb gigiyenası»,
 «Sosial pedaqogika», «Sosial psixologiya», «Klinik psixologiya», «Psixopedaqogika», «Umümi psixologiya», «Kliniki psixologiya», «Psixopedaqogika», «Ali məktəb pedaqogikası», «Pedaqogikanın muasir problemləri», «Təhsildə idarəetmənin əsasları», «Etnopedaqogika», «Konfliktologiya», «Xususi pedaqogika», «Tərbiyə işinin təşkili», «Pedaqoji ustalığın əsasları».

 

Elektron resurslar

Əmrulla Paşayev və Fərrux Rüstəmov - Pedaqogika

Ağahüseyn Həsənov və Əjdər Ağayev - Pedaqogika

Firədun İbrahimov və Rüfət Hüseynzadə - Pedaqogika_I_cild

Firədun İbrahimov və Rüfət Hüseynzadə - Pedaqogika_II_cild

Gülarə Babayeva - İbtidai təhsilin nəzəri-metodik əsasları

Nurəddin Kazımov - Ali məktəb pedaqogikası

Pedaqogika II cild 

Rüfət Hüseynzadə-Pedaqogika fənni üzrə proqram

Zərifə Əliyeva - Pedaqogika

Didaktika