Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Günü

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Günü — Azərbaycan Respublikasının Əsas Qanununun - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının qəbul edilidiyi gün. Hazırkı Konstitusiya 12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq referendumu əsasında qəbul edilmişdir. Bu Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra ilk Konstitusiyasıdır.