Böyük Qələbəyə aparan yol

     Sentyabr ayının 27-dən xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsində yeni bir mərhələ başladı. Həmin gün Azərbaycan Ordusunun torpağımızın erməni işğalından azad olunması uğrunda zəfər yürüşü başladı. Xalqımızın mübarizə əzmi, şanlı ordumuzun döyüş qabiliyyəti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin yenilməz siyasi iradəsi və qətiyyətli mövqeyi möhtəşəm Qələbəni Azərbaycan xalqına bəxş etdi. Xalqımızın yenilməzliyi, məğrurluğu Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər, Ağdam, Şuşada mənəvi birliyimizin, torpaqlarımızın bütövlüyünün rəmzi olan üçrəngli bayrağımızın dalğalanması ilə təsbit olundu.

     Azərbaycan xalqının taleyində mühüm əhəmiyyət kəsb edən, siyasi iradə tələb edən  tarixi günlər mövcud olub. Həmin tarixi günlər millətimizin, dövlətimizin zəfərli gələcəyinə təsir göstərərək, bir çox nailiyyətlərimizi, o cümlədən Böyük Qələbəni yaxınlaşdıran günlərdən  birinə çevrilir. Həmin mötəbər, taleyüklü hadisələrdən biri 21 noyabr 1992-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması və Heydər Əlirza oğlu Əliyevin partiyanın sədri  vəzifəsinə seçilməsi idi. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması, müstəqilliyini ikinci dəfə əldə etmiş gənc respublikamız üçün dönüş nöqtəsi oldu. Ərazilərimizin iyirmi faizinin  işğaldan azad olunması, ölkəmizdə hökm sürən siyasi, iqtisadi, hərbi, sənaye böhranının aradan qaldırılması uğrunda işlər başladı. Ötən  əsrin 90-cı illərindən bu günə qədər Azərbaycan Respublikası böyük inkişaf yolu keçib. Bu inkişafın təməlində  ilk növbədə xalqımızın dahi Lideri Heydər Əliyevin dühası və onun layiqli davamçısı möhtərəm İlham Heydər oğlu Əliyevin müdrikliyi, diplomatiya mahirliyi, bəsirətliyi dayanıb.

     İlk gündən hüquqi, dünyəvi, sivil dövlətçilik yolunu tutan Azərbaycanın bütün sahələrində əldə etdiyimiz uğurlar hamımıza bəllidir. Bu nailiyyətlər ölkəmizin beynəlxalq arenada nüfuzunun yüksəlməsinə, onun dünya birliyində öz layiqli yerini tutmasına təsir göstərdi. Bu gün Azərbaycan digər dövlətlərlə münasibətlərdə etibarlı tərəfdaş və söz  sahibliyinə malik olan bir ölkədir. Məhz bu gün Azərbaycan sözünü döyüş meydanında deyərək, ərazi bütövlüyünün  bərpa olunmasına nail olan güclü dövlətdir. Azərbaycan xalqı tariximizin şərəfli dönəmini yaşayır. Xalqımız bu tarixin həm istedadlı müəllifi, həm müzəffər iştirakçısıdır. Ölkəmiz bir çox regional, beynəlxalq tədbirlərə evsahibliyi edərək, nümunəvi təcrübənin meydana qoyulması ilə seçilən dövlətlərdəndir. Bu gün dünya birliyi  Azərbaycanın hərbi, antiterror əməliyyatlarının aparılmasında  dünya miqyasında bu günə kimi görünməyən strategiyanı nümayiş etdirdi. Ali Baş Komandanın hikməti, diplomatik kübarlılığı, siyasi səriştəsi, heyrətamiz təmkini və səbri, əsgərlərimizin misilsiz şücaəti, millətimizin mübarizlik əzmi və həmrəyliyi dünya ictimaiyyətinin gözü önünə qoyuldu. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin və  Dağlıq Qarabağ probleminin tənzimlənməsi, işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi, dövlətin ərazi bütövlüyünün bərpası, Ermənistan tərəfindən hərbi təcavüzün ağır nəticələrinin aradan qaldırılması, qaçqınların və məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qaytarılması Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyətinin mühüm istiqamətlərindən  biri idi.  Rəşadətli Azərbaycan Ordusu təcavüzkarların torpaq iddialarına, mənəvi, mədəni, ekoloji terroruna son qoydu. Yeni Azərbaycan Partiyası özünün çoxsahəli fəaliyyətini  bundan sonra da davam etdirəcək, etnik separatizmə, yerliçiliklə mübarizə apararaq, çoxmillətli dövlətimizin möhkəmləndirilməsinə töhfəsini bundan sonra da əsirgəməyəcək.

     Ulu Öndərin sağlığında səsləndirdiyi “Gün gələcək Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaq” fikri bu gün yeni bir təzahürünü tapır. 27 sentyabr 2020-ci ildən Azərbaycan dünyaya növbəti  dəfə şəfəq saçdı. Bu şəfəq ilə millətimizin yenilməzliyinin, məğrurluğunun, məğlubedilməzliyinin nümayişi yer aldı.

     Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri kimi xalqla bu partiyanın sıx birliyinə nail olması və bu birliyin II Qarabağ müharibəsi zamanı şərtsiz güclənməsi, siyasi Liderimizin ali hikmətə, qüdrətli kamala, sarsılmaz iradəyə malik olduğunun və apardığı düzgün siyasətin göstəricisidir.

      Bu gün partiyanın 28 illik fəaliyyəti nəticəsində əminliklə deyə bilərik ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması və 28 il ərzində iqtidarlığının qorunub saxlanılması, onun ideyaları və apardığı siyasətin xalq tərəfindən bəyənilməsi və dəstəklənməsinin bariz nümunəsidir. Məhz bu partiyanın ölkədə siyasi sistemin yaradılmasında, dövlətçiliyin möhkəmlənməsində, inkişafında və eyni zamanda ölkənin yeni-yeni uğurlara və zəfərlərə imza atmasında rolu əvəzsizdir.

     Ulu öndər Heydər Əliyevin “Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam!” sözləri Azərbaycan xalqının milli özünüdərkinin, milli özünəqayıdışının, milli mənliyinın oyanmasının düsturuna çevrilmişdir. Azərbaycanımız gücləndi, inkişaf etdi, xarici qüvvələrə müqavimət göstərə biləcəyi qədər qüdrətləndi. Cənab Prezident İlham Əliyev milli şüuru formalaşmış, milli ləyaqət hissi  möhkəmlənmiş xalqımıza yeni düstur təqdim etdi. “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarı Vətən müharibəsinin şüarı olaraq gələcək nəsillər üçün, ulu torpaqlarımızın bölünməzliyinin, ərazi bütövlüyümüzün müqəddəsliyinin, xalqımızın yenilməzliyininin, milli həmrəyliyimizin və milli qeyrətimizin əbədi şüarıdır. Bu şüar kiçikdən böyüyədək dillər əzbəri olaraq, güclü, sarsılmaz, bütöv Azərbaycanımızın düsturudur, min illik tarixi  olan  milli dövlətçiliyimizin, milli azadlığımızın əbədi rəmzidir.

     Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin sözləri ilə fikirlərimə  yekun vurmaq istərdim: “Qoy çaylarımız qurumasın!,  Qoy ağaclarımız kəsilməsin!, Qoy çırağımız sönməsin!. Uca Allah xalqımızı və dövlətimizi  qorusun!”

 

 

 

Sevinc Axundova,

 

YAP Bakı Slavyan Universiteti ərazi ilk partiya təşkilatının sədri,

 

Pedaqogika və psixologiya kafedrasının müdiri, dosent