Yunis Əmrə İnstitutu və BSU arasında əlaqələr möhkəmlənir