“Azərbaycanın haqlı mövqeyini hər bir vicdanlı adam müdafiə etməlidir”