ELMİ ƏSƏRLƏR

     2004-cü ildə, iyirmi beş illik fasilədən sonra, “Bakı Slavyan Universitetinin “Elmi əsərləri”nin nəşri yenidən başlanmışdır. O vaxta kimi bu elmi işlər toplusu M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun (həmin institutunun bazasında Bakı Slavyan Universiteti 2000-ci ildə yaranmışdır) elmi nəşri kimi 1947-ci ildən çap olunurdu. “Əsərlər” özünəməxsus beynəlxalq standart seriya nömrəsi olan iki seriyada çıxır: “Dil və ədəbiyyat” (ISSN 2071-4750), “İctimai və siyasi elmlər” (ISSN 2309-3277). BSU-nun “Elmi əsərləri”nin buraxılış dövrliyi – “Dil və ədəbiyyat” seriyasının ildə 2 sayı və “İctimai və siyası elmlər” seriyasının ildə sayı işıq üzü görür. Burada Azərbaycanın və xarici ölkə universitetlərinin əməkdaşları, doktorantları və dissertantlarının məqalələri dərc edilir.

İctimai-siyasi elmlər seriyası.pdf

İctimai-siyasi elmlər-2017.pdf

İctimai-siyasi elmlər-2018.pdf

Dil və ədəbiyyat seriyası.pdf

Dil və ədəbiyyat.1-2017.pdf

Dil ve ədəbiyyat 2020 - 1.pdf

Dil və ədəbiyyat 2020 - 2.pdf

Elmi əsərlər_dil və ədəbiyyat 2018 №1.pdf

Elmi əsərlər_dil və ədəbiyyat 2018 № 2.pdf

Elmi əsərlər Dil və ədəbiyyat 2019 - 1.pdf

Elmi əsərlər Dil və ədəbiyyat 2019 - 2.pdf

Elmi əsərlər İctimai seriya 2019-1.pdf

Elmi əsərlər İctimai seriya 2019-2.pdf

Elmi əsərlər İctimai seriya 2020 - 1.pdf

Elmi əsərlər İctimai seriya 2020 - 2.pdf

Elmi əsərlər: İctimai-siyasi elmlər seriyası 2021 - 1.pdf

Elmi əsərlər: İctimai-siyasi elmlər seriyası 2021 -2 (1).pdf

Elmi əsərlər: Dil və Ədəbiyyat seriyası 2021 - 1 (1).pdf

Elmi əsərlər: Dil və Ədəbiyyat seriyası 2021 - 2 (1).pdf