"TAĞIYEV OXULARI"

     Bakı Slavyan Univeritetinin Elmi tədqiqatların təhlili və innovasiyalar şöbəsi 2014-cü ilin mart ayından “Tağıyev oxuları” elmi məqalələr məcmuəsinin nəşr edilməsini davam etdirir. O vaxta kimi bu məcmuə 2003-2011-ci illərdə nəşr etdirilmişdir. Məcmuəni Azərbayacan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası dissertasiyaların nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlər siyahıına daxil etmişdir. Məcmuədə Azərbaycanın və xarici ölkələrin universitetlərinin əməkdaşlarının, doktorantlarının və dissertantlarının filologiya üzrə məqalələri dərc edilir. Məcmuə ildə iki dəfə (iki sayda) nəşr edilir. Məcmuəyə Azərbaycan, rus və ingilis dillərində məqalələr daxil edilir.

TAĞIYEV OXULARI-Elmi məqalələr məcmuəsi.pdf