AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ “İNKLÜZİV TƏHSİLDƏN İNKLÜZİV CƏMİYYƏTƏ” respublika elmi-praktik konfransın MATERİALLARI (15 aprel 2022-ci il)