POLŞA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ (2005-2010)
LEX KAÇİNSKİ

LEX KAÇİNSKİ

POLŞA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ (2005-2010)

 

 

 

Bakı Slavyan Universitetinin Elmi Şurası 30 iyun 2009-cu il tarixli iclasında Polşa və Azərbaycan arasında əməkdaşlığın inkişafında, mədəniyyət elm, təhsil sahələrində əlaqələrin dərinləşməsində böyük xidmətlərinə görə Polşa Respubllikasının presideni cənab Lex Kaçinskiyə Bakı Slavyan Universitetinin Fəxri doktoru adının verilməsini yekdilliklə qərar almışdır.