YUNANISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ (1995-2005)
KONSTANTİNOS STEFANOPULOS

KONSTANTİNOS STEFANOPULOS

YUNANISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ (1995-2005)

 

 

 

Bakı Slavyan Universitetinin Elmi Şurası 12 iyun 2004-cü il tarixli iclasında Yunanıstan və Azərbaycan xalqları arasında dostluq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsində, iki dövlət arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində göstərdiyi xidmətlərinə görə Yunanıstan Respublikasının Prezidenti cənab Konstantinos Stefanopulosa Bakı Slavyan Universitetinin Fəxri doktoru adının verilməsini yekdilliklə qərara almışdır.