BOSNİYA VƏ HERSEQOVİNANIN RƏYASƏT HEYƏTİNİN ÜZVÜ
MLADEN İVANİÇ

MLADEN İVANİÇ

BOSNİYA VƏ HERSEQOVİNANIN RƏYASƏT HEYƏTİNİN ÜZVÜ

 

 

 

Bakı Slavyan Universiteti Elmi Şurasının 9 mart 2016-cı il tarixli iclasında Bosniya və Herseqovina və Azərbaycan xalqları arasında dostluq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsində, iki dövlət arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində göstərdiyi xidmətlərinə görə Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət heyətinin üzvü cənab Mladen İvaniça Bakı Slavyan Universitetinin Fəxri doktoru adının verilməsi yekdilliklə qərara alınmışdır.