YUNANISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
KAROLOS PAPULYAS

KAROLOS PAPULYAS

YUNANISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ

 

 

 

Bakı Slavyan Universitetinin Elmi Şurası 31 mart 2011-ci il tarixli iclasında Azərbaycan və Yunanıstan Respublikaları arasıında əməkdaşlığın inkişafında, mədəniyyət, elm təhsil sahəsində əlaqələrimizin dərinləşməsində böyük xidmətlərinə görə Yunanıstan Respublikasının prezidenti Karolos Papulyasa Bakı Slavyan Universitetinin Fəxri Doktoru adının verilməsini yekdilliklə qərara almışdır.