RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ
V. V. PUTİN

V. V. PUTİN

RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ

 

 

 

2001-ci il yanvarın 8-də Bakı Slavyan Universitetinin Elmi Şurasının iclası keçirilmişdir. Elmi Şura yekdilliklə qərara almışdır: Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında elmi, iqtisadi və humanitar əlaqələrin inkişafı və möhkəmləndirilməsi istiqamətindəki xidmətlərinə, yüksək hazırlıqlı mütəxəssislərin yetişdirilməsi üçün müvafiq şəraitin yaradılmasına, MDB çərçivəsində inteqrasiya proseslərinə göstərdiyi qayğıya görə Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinə Bakı Slavyan Universitetinin Fəxri doktoru adı verilsin.