TƏLƏBƏ HƏMKARLAR TƏŞKİLATI

     Universitetin tələbə həmkarlar təşkilatı tələbələrin iсtimai, siyasi, elmi, mədəni-kütləvi və məişət işlərində onlara yaxından kömək edir. Bu məqsədləri həyata keçirmək üçün seçilmiş BSU Tələbə Həmkarlar Təşkilatının rəyasət heyəti aşağıdakı sahələr üzrə öz fəaliyyətini davam etdirir: 

I.  Tədris və elm

II. Təşkilatı işlər

III. Mədəni kütləvi tədbirlər

IV. Mənzil və məişət məsələləri

V. Tələbələrə sosial dəstək

·  30.09.2016  BSU-nun konfrans zalında Tələbə Həm­kar­lar Təşkilatının 1-ci kurs tələbələri ilə görüş ke­çir­miş­dir.

·  BSU Tələbə Xeyriyyə Fondu Tələbə Həmkarlar Təşkilatının fəal üzvləri ilə birlikdə  “Ümid yeri” uşaq evinə ziyarəti təşkil edilmişdir.