ELAN

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər siyahısında olan Bakı Slavyan Universitetinin “Elmi əsərlər” jurnalı növbəti sayı üçün aşağıdakı bölmələr üzrə məqalə qəbulunu elan edir:

 

“Dil və ədəbiyyat” seriyası (ISSN 2071-4750)

 

1. Dilçilik

 

2. Ədəbiyyatşünaslıq

 

“İctimai və siyasi elmlər” seriyası (ISSN 2309-3277) (Azərbaycanda 2024-cü il “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili”nə həsr olunmuş xüsusi buraxılış)

 

1. Dünya siyasəti

 

2. Tarix

 

3. Fəlsəfə

 

4. Siyasi elmlər

 

5. Psixologiya

 

6. Pedaqogika və metodika

 

 

Məqalələr Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində 01 oktyabr 2024-cü il tarixinədək science.journal@bsu-uni.edu.az ünvanında qəbul edilir.

 

Ətraflı məlumat:

 

+994503331975

 

+994556813035