Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyinin 25 illiyi

       Nəsimi rayonu İcra ha­ki­mi­­y­yə­ti­nin təşkil etdiyi Azərbaycanın Döv­­lət Müs­təqilliyinin 25 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə - Pedaqoji sa­hə­də əldə olunmuş nailiyyətlər ba­rədə məsələlərin müzakirəsində TGT-nin iki üzvü Əlibala Əlizadə Mübariz oğlu (T-404), Zeynalova Afaq İlqar III-kurs( İSM-303) aparıcı qismində iştirak etmişdir.