ROMAN FILOLOGIYASI KAFEDRASI

     Roman filologiyası kafedrası Fransız dili kafedrasının bazası əsasında fəaliyyət göstərir. 2010-cu ildən Universitetin Elmi Şurasının qərarı ilə Roman filologiyası kafedrası adı altında fəaliyyətə başlamışdır.
     Kafedranın əsas elmi istiqamətləri:
1. Fransız dilinin nəzəri qrammatikası.
2. Fransız dilinin nəzəri fonetikası.
3. Fransız dilinin tarixi.
4. Fransız dilinin leksikologiyası.
     Kafedranın elmi istiqamətlərinin əsasını Praktik fransız dili, onun ədəbiyyatı və bu ixtisasla bağlı nəzəri problemlər təşkil edir.
   Bakalavr və magistratura pilləsində tədris olunan fənnlər: «Nəzəri qrammatika (morfologiya, sintaksis)», «Nəzəri fonetika», «Dil tarixi», «Ölkəşünaslıq», «Leksikologiya», «Üslubiyyat», «Fransız ədəbiyyatı», «Şifahi xalq ədəbiyyatı», «İxtisas dilinin tədrisi metodikası», «Akademik yazı və oxu», «Praktik qrammatika», «Praktik fonetika», «Nitq təcrübəsi», «İxtisas dilindən praktikum», «Linqvistik tipologiya», «Praktik lekiska», «Fransız – dili ( xarici dil kimi)», «Tərcümə nəzəriyyəsi», «Nəzəri qrammatika», «Nəzəri fonetika», «Dil tarixi», «Ölkəşünaslıq», «Leksikologiya», «Üslubiyyat», «Fransız ədəbiyyatı», «Şifahi xalq ədəbiyyatı», «İxtisas dilinin tədrisi metodikası», «Linqvistik tipologiya», «Ali məktəbdə fransız dilinin tədrisi metodikası», «Nəzəri qrammatikanın aktual problemləri», «Mətnin linqvistik təhlili», «Fransız ədəbiyyatı».