ALMAN FİLOLOGİYASI KAFEDRASI

     Alman filologiyası kafedrası 2010-cu ildən fəaliyyət göstərir. 2015-ci ildən 3 əsas istiqaməti olan Germansitika İnstitutu yaradılmışdır. Həmin istiqamətlər bunlardır: Orta əsrlər alman dili və ədəbiyyatı, Müasir alman dili və ədəbiyyatı və Dilşünaslıq. 2014-cü ildən Almaniyanının Auqsburq və Bakı Slavyan Universitetlərinin Germanistika İnstitutları arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Bu müqavilə universitetlərarası həm müəllimlərin, həm də tələbələrin mübadiləsinə imkan yaradır. Germanistika İnstitutunun tərkibinə Alman filologiyası kafedrası və Vilhelm fon Humboldt adına «Alman tədris və mədəniyyət mərkəzi» daxil edilib. «Kitabi Dədə Qorqud» və «Nibelunqlar nəğməsi» Ortaçağ qəhrəmanlıq eposlarında «Şərq və Qərb» kafedranın ən böyük layihələridir.
     2010-ci ildə Bakı Slavyan universiteti, Almaniya Federativ Respublikasının Yohannes Quttenberq Mayns Universiteti və Frankfurt Osvald fon Volkenştayn cəmiyyəti arasında «Kitabi-Dədə Qorqud» və «Nibelunqlar nəğməsi» ortaçağ qəhrəmanlıq eposlarında Şərq və Qərb birgə elmi-tədqiqat proyektinin həyata keçirilməsi haqqında müqavilə imzalanmışdır.
Kafedranın nəzdində «Müasir alman dili» adlı dərnək fəaliyyət göstərir.