PEDAQOGİKA VƏ PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 

Yaranma tarixi: 1946

 

Kafedranın akademik heyəti: 2 – professor, 6 – dosent, 8 – baş müəllim, 13 -  müəllim

 

Kafedranın fəaliyyət istiqamətləri:

 • Təlim-tərbiyənin nəzəriyyəsi və praktikası;
 • Təhsil və pedaqoji fikrin tarixi;
 • Pedaqogikanın müasir problemləri;
 • Yaradıcılıq pixologiyası; 
 • Psixologiyanın müasir problemləri.

 

Tədris olunan fənlər:

 • Pedaqogika”,
 • “Pedaqogika tarixi”,
 • “Ümumi pedaqogika”,
 • “Ali məktəb pedaqogikası”,
 • “Pedaqoji fikir tarixi” ,
 • “Sosial pedaqogika”,
 • “Pedaqogikanın müasir problemləri”
 • “Təhsilin idarə edilməsinin əsasları”,
 • “Pedaqoji ustalığın əsasları”
 • “Ümumi psixoloqiya”,
 • “Təlim psixologiyası”,
 • “Etnopsixologiya”,
 • “Yaş və pedaqoji psixologiya”,
 • “Sosial psixologiya”,
 • “Klinik psixologiya”,
 • “Ümümi psixologiya”,
 • “Psixopedaqogika”,
 • “Ailə psixologiyası”