İBTİDAİ TƏHSİL KAFEDRASI

     

Yaranma tarixi:2003

Kafedra müdiri: Axundova Aytəkin Ağamusa qızı-dosent

Kafedranın akademik heyəti: 6 dosent, 2 elmlər namizədi, 7 baş müəllim, 10 müəllim, 7doktorant

Kafedranın əsas məqsədi: İbtidai sinif müəllimi və Məktəbəqədər tərbiyə ixtisası üzrə mütəxəssis hazırlığı.

Kafedranın fəaliyyət istiqamətləri:

▪Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikasının fənlər üzrə tədrisi

▪Ana dilinin və onun metodikasının tədrisi

▪Korreksiyaedici pedoqogikaya aid fənlərin tədrisi

▪Tədris prosesinin metodik və didaktik təminatı

▪Təbiət elmlərinə aid fənlərin tədrisi

▪Musiqi və təsviri incəsənətə aid fənlərin tədrisi

▪Təlim və tərbiyə nəzəriyyəsi və onun metodikası istiqamətində araşdırmalar

▪“İnklüziv təhsilə dəstək” mərkəzinin fəaliyyəti

▪“ Auditoriya+ “ layihəsinin fəaliyyəti

 

Tədris olunan fənlər:

 • İbtidai təhsilin pedaqogikası-I
 • İbtidai təhsilin pedaqogikası-II
 • Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar
 • Məktəbəqədər pedaqogika
 • Məktəb təliminə hazırlığın əsasları
 • Ana dilinin fonetikası
 • Ana dilinin leksikası
 • Ana dilinin morfologiyası
 • Ana dilinin sintaksisi
 • Ana dilinin tədrisi metodikası-I
 • Ana dilinin tədrisi metodikası-II
 • Musiqi və onun tədrisi metodikası (İSM)
 • Musiqinin tədrisi metodikası (MTT)
 • Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
 • Ekoloji tərbiyə
 • Təsviri sənət və onun tədrisi metodikası
 • Texnologiya və onun tədrisi metodikası
 • Defektologiya və loqopediyanın əsasları
 • Kurikulumun əsasları
 • Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası
 • Loqopediya
 • Nitqin inkişafının metodikası
 • Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə
 • Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası
 • Çətin uşaqlar və onlarla aparılan işin xüsusiyyəti
 • Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və məktəb gigiyenası

Magıstatura:                                                                                       

 • Seçmə fənn -III – (Ekoloji tərbiyə)
 • Seçmə fənn -IV – (Müəllimin peşə etikası)
 • Ana dilinin tədqiqi və tətbiqi məsələləri
 • Müqayisəli pedaqogika
 • İbtidai siniflərdə ana dili metodikasının nəzəri əsasları
 • Seçmə fənn -V– (ADTM müsair problemləri)