TəhsilTələbəKrediti: Müddəti, faizlər, tətbiq edilən güzəştlər, möhlət və sığorta halları