Hafiz Şirazinin qəzəlləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilib