“Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyatı”m jurnalının 70 illik yubileyi qeyd olunub