"Tələbə dünyası - plyus" qəzeti

     2009-cu ildən etibarən universitetdə «Tələbə dünyası» qəzetinin əlavəsi – «Kölgə kabineti»nin «Tələbə dünyası – plyus» qəzeti nəşr olunur. Qəzetdə universitet həyatına tələbə baxışı öz əksini tapır və gənclərin bədii yaradıcılıq nümunələri dərc olunur.