RUSİYA FEDERASİYASI FEDERAL MƏCLİSİNİN FEDERASİYA ŞURASININ SƏDRİ (2001-2011)
S.M. MİRONOV

S.M. MİRONOV

RUSİYA FEDERASİYASI FEDERAL MƏCLİSİNİN FEDERASİYA ŞURASININ SƏDRİ (2001-2011)

 

 

 

Bakı Slavyan Universitetinin Elmi Şurasının 23 may 2002-ci il tarixli iclasında Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlığın möhkəmlənməsində, iki xalq arasında mədəni və mənəvi əlaqələrin genişlənməsində, regionda sülh və razılığın əldə olunmasında göstərdiyi şəxsi xidmətlərinə görə Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Federasiya Şurasının sədri Sergey Mixayloviç Mironova Bakı Slavyan Universitetinin Fəxri doktoru adının verilməsi yekdilliklə qərara alınmışdır.