MOSKVA VƏ BÜTÜN RUSİYANIN PATRİARXI ZATİ-MÜQƏDDƏSLƏRİ
II ALEKSI

II ALEKSI

MOSKVA VƏ BÜTÜN RUSİYANIN PATRİARXI ZATİ-MÜQƏDDƏSLƏRİ

 

 

 

Bakı Slavyan Universitetinin Elmi Şurası 25 may 2001-ci il tarixli iclasında Azərbaycan və Rusiya arasında mədəni və mənəvi əlaqələrin genişlənməsi, xalqlar arasında sülh və dostluğun möhkəmlənməsi, iki din mənsublarının əməkdaşlığının dərinləşməsi işində, maarif və təhsil sahələrində böyük xidmətlərinə görə Moskva və Bütün Rusiyanın patriarxı zati-müqəddəsləri II Aleksiyə Bakı Slavyan Universitetinin Fəxri doktoru adının verilməsini yekdilliklə qərara almışdır.