Kayıt tarihi ve gerekli belgeler

YABANCI VATANDAŞLARDAN VE VATANDAŞLIĞI OLMAYAN ŞAHISLARDAN BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİNE KAYIT İÇİN TALEP OLUNAN BELGELER  (TÜM EĞİTİM DERECELERİ İÇİN)

  1. Bir önceki eğitim durumunuzu onaylayan belgelerin (Lise Diploması/Lisans Diploması) Apostil Tasdiki yapılmış ve ya eşdeğer şekilde hukuki açıdan onaylanmış aslı ve aynı belgenin Azerbaycan Cumhuriyetinde Noter tarafından onaylanıp Azerbaycan Diline çevirisi yapılmış kopyası.

  2. Azerbaycan Cumhuriyeti Migrasya Hizmeti (Göç İdaresi)  tarafından verilen “Azerbaycan Cumhuriyeti  Vatandaşlığı  Hakkında” onay Belgesinin elde edilmesi.

  3. Pasaportun aslı ve Azerbaycan Cumhuriyetinde Noter tarafından onaylanmış ve Azerbaycan Diline çevirisi yapılmış kopyası. Pasaportun geçerlilik süresinin Üniversitedeki eğitim dönemine uygun olması gereklidir.

  4. Sağlık Belgesi ( Hepatit B, C, AIDS ve Genel Saglik Belgesi)

  5. Bakü Slavyan Üniversitesinin Rektörünün adına Dilekçe  

  6. Fotoğraf 3x4 (8 adet /kırmızı  fon)

 

EĞİTİM HAKKINDA BELGENİN YASALLAŞTIRILMASI/ONAYLANMASI

Yabancı Ülkede temin edilen belgelerin ayni ülkede onaylanmasına ve ya Apostil Tasdiki (1961 Tarihli Lahey Sözleşmesine üye devletler için) yapılmasına özellikle dikkat etmek gerekiyor.

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi almak isteyen Yabancı Uyruklu adaylar kendi Ülkelerinde almış oldukları Diplomalarını Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Akreditasyon ve Denklik Departmanında onaylatmak zorundadırlar. Bu işlem 2 ila 9 ay sürecinde yapılmaktaktadır ve Üniversiteye kayıt işlemlerinden önce muhakkak onay belgesi elde edilmelidir.

 

 AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI AZERBAYCAN CUMHURİYETİ MİGRASYA HİZMETİ (GÖÇ İDARESİ) TARAFINDAN VERİLEN “AZERBAYCAN CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞI HAKKINDA” ONAY BELGESİNİN SUNULMASI .

Azerbaycan Cumhuriyeti  Migrasya Hizmeti (Göç İdaresi)  tarafından verilen “Azerbaycan Cumhuriyeti  Vatandaşlığı  Hakkında” onay Belgesinin sunulması tüm  ülke  vatandaşları için gereklidir.

Onay Belgesini kayıt işlemlerine başlamadan önce temin etmek gerekiyor.

YABANCI UYRUKLULARIN BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ

 

Bakü Slavyan Üniversitesinin Hazırlık, Lisans ve Yüksek Lisans Eğitim düzeylerine kayıt 01.11.2021 tarihinden 20.09.2022 tarihine kadar devam edecektir.