ELAN

Ad və soyad: Şəfəq Dadaşova

 

Mövzu: Ədəbi avtobioqrafiyanın nəzəriyyəsi və tipologiyası

 

Başlanma tarixi və vaxtı: 4 aprel 2022-ci il

 

Saat: 14:00

 

Qoşulmaq üçün “Teams” platforması üzərindən link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ayzH4VJHnWQqpbmnAl9ZMJtiAC35Uj9hlf8HfZWPTEfQ1%40thread.tacv2/1648981993791?context=%7b%22Tid%22%3a%22564f1302-9994-4348-8bfb-89173812d8b4%22%2c%22Oid%22%3a%2254038b41-4bb2-4424-b0aa-64878dec8276%22%7d