Bakı Slavyan Universiteti Filologiya və xarici dil müəllimliyi fakültəsi “Filoloji elmlər innovativ tədqiqatlar kontekstində” adlı Beynəlxalq еlmi-praktik konfrans

 24 dekabr 2020-ci ildə Bakı Slavyan Universitetinin Filologiya və xarici dil müəllimliyi fakültəsində “Filoloji elmlər innovativ tədqiqatlar kontekstində” adlı Beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirəcəkdir.

 

Konfransın işi aşağıdakı bölmələr üzrə aparılacaqdır:

Filologiya elmləri

İctimai elmlər

Xarici dillər və onlarınn tədrisi metodikası

Pedaqoji və psixoloji elmlər

 

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, rus, ingilis

Konfransın təqvimi:

Məqalələrin göndərilməsi üçün son tarix

         20 noyabr 2020-ci il

 

Qəbul edilən məqalələr haqqında məlumatın verilməsi

          25 noyabr 2020-ci il

 

 

Məqalənin tərtibi qaydaları:

Həcmi: 3- 5 səhifə

Şrift : format A4, ölçü 12, şrift Times New Roman

Abzas: 1,25, interval 1,5, hər tərəfdən 2,0 sm. 

 

Məqalənin strukturu: 

Birinci sətirdə – Müəllifin soyadı, adı, atasının adı (kursivlə), ikinci sətirdə – elmi dərəcəsi iş yeri (kursivlə), üçüncü sətirdə müəllifin işlədiyi təşkilatın və ya müəissənin adı, şəhər, ölkə, elektron ünvanı, əlaqə telefonu, dördüncü sətirdə – məqalənin adı (böyük hərflərlə).

Xülasə: ingilis dilində 

Açar sözlər: məqalənin adından sonra göstərilməlidir (azərbaycan, rus, ingilis dillərində).

İstinadlar məqalənin içində kvadrat mötərizədə verilməlidir. Nümünə [1, s. 54]. 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat məqalənin sonunda bu qrif altinda verilməlidir: “Ədəbiyyat” sözü ortadan yazilmaqla, durğu işarələrsiz

İştirakla bağlı məlumat və məqalə elektron formada 20 noyabr 2020-ci ildən gec olmayaraq aşağıdakı ünvana göndərilməlidir: E-mail: filologiya@tedris-bsu.org  

Təşkilat Komitəsi Konfransın mövzusuna və qoyulan tələblərə cavab verməyən məqalələri qəbul etməmək hüququna malikdir. 

Təşkilati məsələlərlə bağlı suallarınızı bu ünvana göndərə bilərsiniz: Azərbaycan Respublikası /Bakı şəhəri, Bakı Slavyan Universiteti (II tədris binası), Nəsimi rayonu Şamil Əzizbəyov küç. 102

Телефон: +99412 5952820

 

Qeyd: Dərc olunmuş məqalələr və sertifikatlar elektron formada məruzələri dinlədikdən və bölmə iclaslarına yekun vurulduqdan sonra iştirakçılara göndəriləcək.