BSU Slavyan ölkələrində azərbaycanşünaslığı təbliğ edir