ELAN

 

              

    “Elmi-tədqiqat və statistika innovasiyalar mərkəzi” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin nəzdində 2019-cu il üçün “Statistika xəbərləri” elmi-praktik jurnalına abunə yazılışı başlanmışdır.

   Jurnal Azərbaycan statistika sahəsində baş verən yeniliklərin, ölkə və dünya iqtisadiyyatına dair statistik məlumatların professor-müəllim, doktorant, magistr və tələbələrə, habelə geniş ictimaiyyətə çatdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

   Jurnal Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası rəyasət heyətinin qərarı ilə “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”nın iqtisad elmləri bölməsinə daxil edilmişdir.

    Elmi məqalələrini bu Jurnalda  dərc etdirmək istəyən hər bir tədqiqatçı müraciət edə bilər.

   Tel: (012) 5385261 arzus@azstat.org