BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ 2017-ci il üçün dissertanturaya fəlsəfə doktoru proqramı üzrə qəbul elan edir

BAKI  SLAVYAN  UNİVERSİTETİ 2017-ci il üçün dissertanturaya fəlsəfə doktoru proqramı üzrə qəbul elan edir

Filologiya elmləri

1. Azərbaycan dili  (ixtisasın şifri – 5706.01) – 2 yer (büdcə hesabına) – (1 məqsədli yer)

2. Slavyan dilləri (ixtisasın şifri – 5707.01) – 2 yer: 1 yer (büdcə hesabına), 1 yer (ödənişli əsaslarla)

3. Türk dilləri (ixtisasın şifri – 5710.01) – 1 yer (ödənişli əsaslarla)

4. Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik (ixtisasın şifri – 5714.01) – 2 yer: 1 yer (büdcə hesabına), 1 yer (ödənişli əsaslarla)

5. Azərbaycan ədəbiyyatı (ixtisasın şifri – 5716.01) – 1 yer (ödənişli əsaslarla)

6. Dünya ədəbiyyatı (ixtisasın şifri – 5718.01) – 2 yer: 1 yer (büdcə hesabına), 1 yer (ödənişli əsaslarla)

Pedaqogika

1. Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası  (ixtisasın şifri – 5801.01) – 2 yer: 1 yer (büdcə hesabına), 1 yer (ödənişli əsaslarla)

2. Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi (ixtisasın şifri – 5804.01) – 2 yer: 1 yer (büdcə hesabına – məqsədli yer), 1 yer (ödənişli əsaslarla)

  Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertanturaya qəbul üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

 • ərizə (doktoranturanın fəaliyyət göstərdiyi müəssisənin və yaxud təşkilatın rəhbərinin adına);
 • kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqəsi;
 • tərcümeyi-hal;
 • 2 ədəd fotoşəkil (3x4 ölçüdə);
 • iş yerindən xasiyyətnamə;
 • ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti (qiymət cədvəlindən çıxarış) surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərin tanınması haqqında şəhadətnamə);
 • çap olunmuş elmi işlərin siyahısı (elmi katib tərəfindən təsdiq edilmiş) və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat;
 • iş stajı olanlar üçün əmək kitabçasından çıxarış;
 • şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
 • nəzərdə tutulan elmi rəhbərin yazılı razılığı.

 

BAKI  SLAVYAN  UNİVERSİTETİ 2017-ci il üçün dissertanturaya elmlər doktoru proqramı üzrə qəbul elan edir:

 Filologiya elmləri 

1. Türk dilləri (ixtisasın şifri – 5710.01) – 1 yer (ödənişli əsaslarla)

2. Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik (ixtisasın şifri – 5714.01) – 1 yer (ödənişli əsaslarla)

3.  Dünya ədəbiyyatı (ixtisasın şifri – 5718.01) – 1 yer (ödənişli əsaslarla)

 Elmlər doktoru proqramı üzrə dissertanturaya qəbul üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

 •  ərizə (doktoranturanın fəaliyyət göstərdiyi müəssisənin və yaxud təşkilatın rəhbərinin adına);
 • kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqəsi;
 • tərcümeyi-hal;
 • 2 ədəd fotoşəkil (3x4 ölçüdə);
 • iş yerindən xasiyyətnamə;
 • əmək kitabçasından çıxarış;
 • çap olunmuş elmi işlərin siyahısı;
 • «Fəlsəfə doktoru» və ya «Elmlər namizədi» elmi (alimlik) dərəcəsi diplomunun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;
 • ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərin tanınması haqqında şəhadətnamə);
 • şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

  Fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə dissertanturaya sənədlərin qəbulu 28 dekabr 2017-ci il – 27 yanvar 2018-ci il tarixlərində keçiriləcək.

 Ünvan: AZ 1014, S.Rüstəm, 33

Tel: +994 (12) 5990870 (daxili: 216)

Elektron ünvan: doktorantura@tedris-edu.org